ÅRSMØTE 2018

Sørenga Badstue- og Helårsbadeanstalt inviterer til årsmøte 10. januar kl.18.00-20.00.

Sted: Salt, Ardna

PROGRAM

18.00-18.15 Velkommen ved Styreleder Hans Jørgen Hamre

18.15-18.30 Økonomi ved styremedlem Ragna Marie Fjeld

18.30-18.45 Valg av Styre, utnevnelse av æresmedlemmer og vedtektsendringer*

18.45-19.15 Badstue- og badehistorie, med fokus på indre Oslofjord, ved styremedlem Sverre Jervell

19.15-20.00 Den Funky Fjordbyen ved Styreleder Hans Jørgen Hamre. Her ønsker vi innspill fra DEG!

20.00-21.00 Gratis badstue på badstuflåten.

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmerett. Du blir medlem av foreningen ved å bruke badstuflåten.

 

Ønsker du å stille til valg/melde kandidater til styret, eller har forslag som du vil årsmøtet skal ta stilling til? Send en epost til leder av valgkomiteen Aslak Paus: aslakpaus@gmail.com

innen 6. januar

VELKOMMEN!

*

1) Vedtektsendring 

 

Vedtektenes paragraf 3.2 som i dag lyder:

 

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontigent, har deltatt på rundvisning på SBHA og har fått tilgang

 

endres til:

 

3.2 Man må være medlem av foreningen for å bruke badstuen.  Man blir medlem når man har betalt medlemskontigent.  Kontigenten er inkludert i beløpet man betaler for første badstuopphold hvert år.  
 

Det kreves 2/3 flertall for å vedta endringen.
 

2. Valg

1) Vedtektsendring 

 

Vedtektenes paragraf 3.2 som i dag lyder:

 

3.2 Man er medlem når man har betalt medlemskontigent, har deltatt på rundvisning på SBHA og har fått tilgang

 

endres til:

 

3.2 Man må være medlem av foreningen for å bruke badstuen.  Man blir medlem når man har betalt medlemskontigent.  Kontigenten er inkludert i beløpet man betaler for første badstuopphold hvert år.  
 

Det kreves 2/3 flertall for å vedta endringen.

Du kan lese vedtektene i sin helhet her