BADINGENS HISTORIE I INDRE OSLOFJORD

På 1800-tallet hadde Oslo en rik og frodig badekultur. Denne badekulturen kom fra England på 1700-tallet der noen leger hevdet

at saltvann var helsefremmende, både til innvortes og utvortes bruk. I 1820 årene kom den første såkalte "bademachinen" til Oslo.

Her kunne fornemme gjester diskret senke sitt legeme ned i fjordvannet. Noe senere ble det bygd fjordbad som var åpne for allmennheten (bildet). Det kom egne bad for kvinner og for menn, for studenter og for militære. Det var til og med et fjordbad for

byens hester. I siste del av 1800-tallet lå det nesten femten bad her i indre havnebasseng.

Denne rike badekulturen overlevde ikke. Den ble ødelagt av forurensningene som tok til på begynnelsen av 1900-tallet. Etter annen verdenskrig var det ingen fjordbad igjen i indre havnebasseng.

Siden 1970-årene er det gjort mye for å bedre vannkvaliteten i fjorden. I dag er det igjen fint å bade i fjorden. I 2016 åpnet det store populære fjordbadet på Sørenga.

Sørengas Badstue og Helårsbadeanstalt Oslo Vil bade

Skrevet av Sverre Jervell, styreleder og forfatter av boka om Oslofjordens kulturhistorie "Oslofjorden. Folk og fisk gjennom 10 000 år."