Oslo Badstuforening

Oslo Badstuforening ble dannet i 2016. Vi jobber for å gjøre badstue og badstukultur tilgjengelig for flest mulig. 

I 2019 badet rundt 25 000 personer hos oss. Det er kult! 

 

Vi er en ideell medlemsorganisasjon, som baserer seg på mye frivillig innsats. Styret jobber gratis. Vi har lønnede badstumestere, en driftsleder og en daglig leder. Alle inntekter går tilbake til driften og å utvikle tilbudet videre. 

Alle kan bli medlem i foreningen vår. Det koster 100,- i  året og gir deg medlemspris på dropin og på leie av badstuene.

Vi håper du vil bli medlem! 

Les mer om våre badstumestere her

Styret

Vi er så heldige at vi har et fantastisk styre. Felles for alle er at vi brenner for bading, badstukultur, og liv i Fjordbyen.

 

Ønsker du å bidra i foreningen?

Send en e-post til 

kontaktsbha@gmail.com 

Sverre Jervell
Ragna Marie Fjeld
Daniel Andersson

Styreleder Sverre Jervell er tidligere diplomat og sikkerhetspolitisk forsker. Han har skrevet boka om Oslofjordens kulturhistorie "Oslofjorden. Folk og fisk gjennom 10 000 år." Sverre bor på Sørenga og er engasjert i lokalmiljøet

Ragna Fjeld er daglig leder i Oslo Badstuforening og har vært med siden 2016. Ragna er isbader og med i Utenriksdepartementets isbadeklubb. 

Daniel Andersson er en ivrig bastubader og har badet hos oss siden starten. Daniel praktiserer Wim-hof metoden. I styret bruker han sin kompetanse på IT, og har blant annet sørget for at vi har verdens første saunabot (chatbot som svarer på spørsmål om oss). 

Åshild Skadberg

Åshild Skadberg er redaktør i NTB og skriver om dyr i Aftenposten Junior. Åshild har også gitt ut mange bøker om dyr for barn. Åshild er badstumester og brenner for hav og miljø.

Rune Reite

Rune Reite er tidligere sløydlærer på Trosterud skole, og utdanner seg nå som møbelsnekker. Han har svømt aktivt i mange år og er fasinert og glad i badekultur. Rune er badstumester og ansvarlig for vår dugnadsbadstue Havørnen. 

Ginta Solyte

Ginta Solyte er til daglig systemansvarlig i Sparebank 1, og jobber i styret med kommunikasjon og webside. Du treffer henne på dropin tirsdagmorgen.

Aslak Paus
Kay.jpg

Aslak Paus er vår driftssjef og varamedlem i styret. Aslak er opptatt av Oslofjorden, og du finner han dykkende, padlende og syklende i/på/rundet fjorden. 

Kay Asbjørn Schjørlien er fast badstubader og brenner for lokalmiljøet og Gamlebyen. Han har lang erfaring fra lokalpolitikken, og er spesielt opptatt av å bedre badeforholdene for barn og unge i byen.

Sveinung Marstrander

Sveinung Marstrander har mye teknisk- og marin kompetanse. Han er badstumester og ansvarlig for vannmålingen vår. Når han ikke er på jobb møter du han i marka på ski. 

Sigrid Vesaas

Sigrid Vesaas er arkitekt og bor på Enerhaugen. Hun oppdaga badstubading på studietur i Finland. Sigrid brenner for byutvikling og er ofte å treffe på dropin. 

Nicholas.jpg

Nicolas Lemarchand er nestleder i styret, og fransk økonom bosatt på Tøyen. Han er ivrig isbader, liker selvfølgelig kaldt vann, og sykkelturer langs de nordligste veiene i verden.